program “MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”

Drodzy Państwo, u nas możecie skorzystać z programu rządowego „ Mieszkanie bez wkładu własnego”.

 1. DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program jest skierowany do osób, które mają dochody, pozwalające na udzielenie kredytu hipotecznego. Mogą z niego skorzystać single, pary/małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne, które w ogóle nie posiadają wkładu własnego lub mają wkład nie wyższy niż 10% (planowane jest zwiększenie do max. 20%).

 1. JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROGRAMU?
 • Program wprowadza gwarancję części kredytu hipotecznego, która zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Kwota objęta gwarancją może stanowić nie więcej niż 20% środków, jakie są przeznaczone na zakup nieruchomości. W rezultacie nie mając w ogóle wkładu lub posiadając tylko 10%, można uzyskać taki kredyt, jakbyśmy mieli 20%.
 • W ramach programu można też uzyskać dopłatę pod warunkiem powiększenia rodziny w czasie spłacania tego kredytu:                                            a) Drugie dziecko w rodzinie – 20 tys. zł, b) Trzecie i kolejne dziecko – po 60 tys. zł za każde dziecko
 • Kredyt musi być udzielony na minimum 15 lat
 • Kredyt musi być udzielony w PLN
 1. JAKIE WYMOGI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

GWARANCJA WKŁADU WŁASNGO :

 • Kredytobiorcy oraz członkowie gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi 2 lub więcej dzieci
 • Jeśli wnioskodawcy posiadają dwoje lub więcej dzieci, to mogą już posiadać dom lub mieszkanie, ale jego powierzchnia nie może być większa niż:                                                                                                                                                                                                                                                              a) 50m2 – gdy jest 2 dzieci, b) 75m2 – gdy jest 3 dzieci, c) 90m2 – gdy jest 4 dzieci, d) Brak limitu m2 – gdy jest 5 i więcej dzieci.

Ponadto muszą tą dotychczasową nieruchomość sprzedać po zakupie tej kupowanej w ramach programu. Jeśli nie dokonają sprzedaży, to nie dostaną dopłaty z tytułu urodzenia się kolejnych dzieci.

 • Cena mieszkania lub domu kupowanego w ramach programu musi być niższa niż limit obowiązujący w danym regionie Polski – dla województwa wielkopolskiego został ustalony limit 5.897,45 zł/m2.
 1. ILE WYNOSI GWARANCJA BGK?
 • Gwarancja, która zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego wynosi nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.
 • Maksymalna kwota gwarancji to 100.000 zł.
 • Kredyt hipoteczny w ramach programu będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakup mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego.
 • Program obejmuje również kredyt na wykończenie lokalu lub domu, w tej sytuacji wskaźnik może być nawet wyższy niż 100%
 1. CZY OBOWIĄZUJĄ KRYTERIA WIEKU KREDYTOBIORCÓW ORAZ LIMIT POWIERZCHNI MIESZKANIA JAKIE SIĘ NABYWA?

Nie, ustawa nie określa limitu wieku kredytobiorcy oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym, ale obowiązują limity ceny za metr kwadratowy – dla województwa wielkopolskiego został ustalony limit 5.897,45 zł/m2. 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat programu, zachęcamy do kontaktu poprzez rządową infolinię 22 765 64 64.