nrl. pokoipow. domu m2pow. działki m2MDMcena zł/bruttokartastatus
E9370,6ok. 409MDMiko-karta2sprzedane
E10370,6ok. 410MDMiko-karta2sprzedane
F11478,01ok. 421MDMiko-karta2sprzedane
F12478,01ok. 422MDMiko-karta2sprzedane
F13478,01ok. 426MDMiko-karta2sprzedane
F14478,01ok. 426MDMiko-karta2sprzedane
E11370,6ok. 431MDMiko-karta2sprzedane
E12370,6ok. 431MDMiko-karta2sprzedane
F15478,01ok. 435MDMiko-karta2sprzedane
F16478,01ok. 435MDMiko-karta2sprzedane
F17 Plus483,12ok. 439MDM469.000iko-karta2wolnerezerwacja
F18 Plus483,12ok. 440MDM469.000iko-karta2wolnerezerwacja
E13370,6ok. 444MDMiko-karta2sprzedane
E14370,6ok. 445MDMiko-karta2sprzedane
F19 Plus483,12ok. 414MDMiko-karta2sprzedane
F20 Plus483,12ok. 415MDMiko-karta2sprzedane
E15370,6ok. 407MDMiko-karta2sprzedane
E16370,6ok. 407MDMiko-karta2sprzedane
G5594,22ok. 400MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G6594,22ok. 400MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G7594,22ok. 429MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G8594,22ok. 430MDMiko-karta2sprzedane
G9594,22ok. 429MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G10594,22ok. 430MDMiko-karta2sprzedane
G11594,22ok. 429MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G12594,22ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G13594,22ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
G14594,22ok. 430MDMiko-karta2sprzedane
F21483,27ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
F22483,27ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
E17370,6ok. 404MDM469.000iko-karta2wolnerezerwacja
E18370,6ok. 404MDMiko-karta2rezerwacja
F23483,27ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
F24483,27ok. 430MDM499.000iko-karta2wolnerezerwacja
E19370,6ok. 430MDM469.000iko-karta2wolnerezerwacja
E20370,6ok. 430MDM469.000iko-karta2wolnerezerwacja